اخذ کارت بازرگانی برای علامت لاتین

صدورکارت بازرگانی بر اساس شرایطی ویژه به دو صورت حقیقی و حقوقی بوسیله اتاق بازرگانی صادر می گردد.  در واقع به منظور انجام امور تجاری شرکت مجوزی به اشخاص حقوقی و حقیقی یک شرکت اعطا می شود که به آن کارت بازرگانی گفته می شود. اخذ کارت بازرگانی جهت انجام فعالیت های تجاری از جمله صادرات و واردات برای اشخاص حقوقی و حقیقی نیز الزامی است . هر دو اشخاص حقوقی و حقیقی شرکت شامل شرایط اخذ کارت بازرگانی می شوند جهت دریافت کارت بازرگانی اشخاص واجد شرایط باید مدارک موردنظر را فراهم و مراحل اخذ کارت را طی نمایند. پس از دریافت کارت بازرگانی اعتبار آن از زمان دریافت به مدت یک سال می باشد و جهت تمدید آن مدارک مورد نیاز باید ارائه داده شود. در مواردی که شرکت یا شخص تولیدی باشد می تواند با ارائه پروانه کارت بازرگانی 5 ساله دریافت نماید.

 

روند ثبت درخواست کارت بازرگانی

برای ثبت درخواست دریافت کارت بازرگانی باید به سایت اتاق بازرگانی مراجعه کنید و از قسمت عضویت و کارت بازرگانی بخش ثبت نام جهت صدور کارت عضویت و بازرگانی و انجام عملیاتی مانند ثبت درخواست صدور، تمدید یا تغییر کارت بازرگانی اقدام نمایید .

اطلاعات فردی را تکمیل و ثبت کنید.

فرم های مورد نظر را چاپ و جهت دریافت گواهی های مربوطه به سازمان مراجعه نمایید.

طلاعات پرونده تان را تکمیل کنید. تصاویر مدارک را اسکن و ارسال کنید . فایل های مربوط به پرونده را نیز بارگذاری کنید.

با ثبت درخواست و تایید آن، پرونده برای اتاق مربوطه ارسال می گردد.

بررسی پرونده به صورت غیر حضوری توسط اتاق مربوطه انجام خواهد شد. نتایج بررسی پرونده از طریق پیام کوتاه به افراد اطلاع رسانی خواهد شد.

افراد می توانند از آخرین وضعیت درخواست خود تا زمان تحویل کارت در اتاق مطلع شوند.

 

مدارک لازم جهت دریافت کارت بازرگانی

 • کپی از شناسنامه و کارت ملی
 • مدارک پایان خدمت نظام وظیفه
 • داشتن حداقل سن ۲۳ سال
 • دریافت گواهی سوء پیشینه
 • عکس ۴×۶ با پس زمینه سفید
 • دریافت پلمپ دفاتر که بیش از ۲ سال از سال دریافت آن نگذشته باشد.
 • تکمیل کردن اظهارنامه مربوطه
 • ارائه اصل مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) و کپی سند مالکیت ۶ دانگ و یا اجاره نامه ملکی تجاری یا اداری.
 • دارا بودن کد اقتصادی جدید
 • اخذ مفاصا حساب مالیات
 • گواهی حسن حساب بانکی و نداشتن چک برگشتی.

 

تمدید کارت بازرگانی

کارت بازرگانی جهت واردات کالا به کشور فقط توسط اتاق بازرگانی صادر می شود . .

مراحل تمدید کارت بازرگانی مشابه مراحل دریافت کارت بازرگانی می باشد. برای تمدید آن به مدارکی از جمله حداقل مدرک دیپلم ، حداقل۲۳ سال سن، اجاره نامه ، مفاصاحساب دارایی، حسن اعتبار بانکی ، گواهی عدم سوء پیشینه و  کارت پایان خدمت یا معافی مورد نیاز می باشد .

پس از طی مراحل اخذ یا تمدید کارت بازرگانی ،عضویت در اتاق بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی مزایایی همچون امکان ثبت علامت تجاری غیرفارسی را نیز دارد که فلسفه آن صادرات کالا به خارج از کشور و استفاده از نام لاتین در سطح بین الملل می باشد که فقط توسط بازرگان یا تولید کننده صورت می گیرد.