برای ثبت برند خود از کجا شروع کنیم؟

برای ثبت برند خود از کجا شروع کنیم؟

با توجه به ضرورت ثبت برند در ایران به ویژه در سالهای اخیر برای تسریع در ثبت برند خود می توانیم ابتدا طی تماس با مشاورین ثبت برند هزاره سوم و کسب اطلاعات لازم جهت ثبت برند مربوطه استعلام لازم را از کارشناسان مجموعه به عمل آورده که در صورت ثکراری بودن علامت وارد پروسه ثبت درخواست نشده و حداقل زمان لازم جهت ثبت برند را صرف این امر بنماییم کارشناسان ثبت برند هزاره سوم با در دست داشتن اطلاعات تخصصی کامل به استعلام علامت تجاری پرداخته و در کمتر از یک ساعت به متقاضیان اعلام نتیجه مینمایند و در صورت تمایل به همکاری با وکلای هزاره سوم قرارداد جهت ثبت برند متقاضی منعقد میگردد.

تلفنهای تماس جهت ارتباط با کارشناسان هزاره سوم 22052959- 88079031