برندهای مجاز و ممنوعه برای ثبت در ایران

برندهای مجاز و ممنوعه برای ثبت در ایران

در خصوص اینکه چه برندهایی برای به ثبت رسیدن در ایران مجازند ؟ باید گفت که هر برندی که در ایران قبلا به صورت عین یا مشابه به ثبت نرسیده باشد مجاز به ثبت درخواست می باشد مگر مشمول برند های ممنوعه مطابق با ماده 5 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری در ایران گردد که به شرح ذیل میتوان در این خصوص توضیح داد؟

برند های ممنوعه مطابق با قانون شامل:

1-علائم وآرم های دولت جمهوری اسلامی ایران نشانها و علامت سازمان هلال احمر صلیب سرخو از این قبیل

2-پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران و شعار و نشان الله اکبر

3_اسامی و واژگان منتسب به معصومین و ائمه

4_پرچم کشور های غاصب من جمله اسرائیل

5_برند های منتسب به مقامات و نامهای رسمی اشخاص جمهوری اسلامی

6_برند های خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی به نحوی که استفاده از آن مغایر با فرهنگ و تدین و اخلاق جامعه اسلامی باشد.

7_عبارات عام مثل میز، چراغ ،نمایشگر و غیره که فاقد صفت مشخصه باشد می بایست حتما باه همراه یک اسم خاص باشد.

8_پرچم و نشانهای سلطنتی داخلی و بین المللی

9_نشانهای رسمی مربوط به سازمانهای بین المللی مثل نشان سازمان ملل متحد یا اوپک یا سازمان تجارت جهانی و غیره

10_نام شهرها و کشورها به تنهایی

11_برندهایی که موجب فریب مصرف کننده شود

لازم به ذکر به غیر از موارد مذکور برندهای دیگر قابلیت ثبت دارند ومتقاضی میتواند طی تماس با کارشناسان ثبت برند هزاره سوم ضمن انجام استعلام برند جهت بهره وری بهتر زمان از مشاوره رایگان ایشان نیز بهره بگیرند .

تلفنهای تماس جهت ارتباط با کارشناسان هزاره سوم 22052959- 88079031